Tấm Thảo Dược Nịt Bụng

1 sản phẩm tấm thảo dược nịt bụng

  • Tấm thảo dược nịt bụng

    Từ đôi bàn thay khéo léo và chuyên cần của những nữ công nhân Hương Quế, bột thảo dược được cho vào túi vải, chéo thành ô hình thoi rất đều.

    100,000