Tấm Thảo Dược Nịt Lưng

1 sản phẩm tấm thảo dược nịt lưng

  • Tấm thảo dược nịt lưng

    Từ đôi bàn thay khéo léo và chuyên cần của những nữ công nhân Hương Quế, bột thảo dược được cho vào túi vải, chéo thành ô hình thoi rất đều.